Szakmai tevékenység bemutatása, múltunk rövid leírása

      Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesület (IKEM) 2002. október 19-én alakult 18 taggal. Egyesületünk létrehozásának hármas célja van: egyrészt, fő hangsúllyal az erdélyi kultúra ápolása, bemutatása az anyaországi magyarság számára. Másrészt, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének előmozdításába való bekapcsolódás, erőnkhöz mérten. Ide tartozik: a hitéleti tevékenység pártolása, valamint az anyaországi és határon túli magyarság kapcsolattartásának élénkítése. Harmadsorban pedig, az egyesület alapító tagságának zömét képező első-, másod-, sőt harmadgenerációs erdélyiek öntudatának ébrentartása, tartalmas szellemi művelése.

      Tagságunk jelentős része értelmiségi, de vannak körünkben nem szellemi foglalkozásúak is. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik anyaországiként csatlakoznak az egyesület tagságához. Ma 21 fenntartó és két diák tagja van az IKEM-nek, és legalább ennyi pártoló, a feladatokban aktívan résztvevő, segítő – Tázlártól Kecskemétig.

      Fő tevékenységi területünk: előadások szervezése havi rendszerességgel. Egyesületünk tagjai maguk kutatják fel, gyűjtik csokorba azokat a témákat, keresik azokat a személyeket, akiket érdemesnek tartunk a bemutatásra, és módunk van meghívni. Kezdeményezésünk viszonylag szűk körben indult, de mivel a nyilvános előadások helyét és idejét a „Petőfi Népe” napilap és az „Izsáki Hírek” havilap is közli; valamint a helyi televízió felvételt készít, és rendszeresen bemutatja, egyre többen érdeklődnek az egyesület munkája iránt, látogatják a rendezvényeket.

      2005 – 2007-ben 30 előadást szerveztünk az irodalom, folklór, zene, történelem, paraszti gazdálkodás, néprajz és vallásos néprajz tárgykörében. Megszerveztük egy 40 fős erdélyi kórus fellépését az Izsáki Városi Vegyeskar részvételével. Ezzel elindítottunk egy folyamatos, évről-évre ismétlődő látogatást a két kórus között. Lebonyolítottunk egy országos gyermek és ifjúsági pályázatot „Találkozásom Erdély kultúrájával” címmel. 2006-ban a győztes Bocskai-szabadságharc és az I.Bécsi Béke 400. évfordulóján felállítottunk egy emlékkopjafát Izsák főterén. Az emlékoszlopot az Alsócsernáton-i Haszmann Pál Néprajzi Múzeum közreműködésével terveztük meg, s egy ifjú Kunadacs-i fafaragó mester szabadította ki a farönkből. A Duna Tv és a megyei lapok tudósítottak a kb.130 fő jelenlétében zajló ünnepségről. 2005-2007-ben három alkalommal szerveztünk nyári családi találkozókat. Ezek egész napos rendezvények, ahol játékok, vetélkedők, beszélgetések, közös éneklések (népdalok), étkezések keretében nyílik alkalom egymás jobb megismerésére, a barátságok jobb elmélyítésére. Rendszeresen, negyedévente támogatunk kisebb ösztöndíjjal szegény sorsú diákokat a negyenyedi Bethlen Gábor Tanítóképzőben, akikkel tartjuk is a kapcsolatot.

      2007-es megvalósításaink között szerepelt: 11 egyesületi rendezvény megtartása, a családi találkozók folytatása, zenei és folklór témájú rendezvény, a diák támogatások további folyósítása. Egyesületünk infrastrukturális működésének fejlesztése érdekében tárgyalásokat folytatunk helyi vállalkozókkal arról, hogy az Európai Unió alapjai között szereplő ún. „Norvég Alap” kistérségi, interregionális programjaiban, a kiírásoknak megfelelően, a megvalósítandó programok lebonyolítását és ellenőrzését vállaló civil szféra képviselőiként részt vállaljunk. Vállaljuk –amint már tettük is- a Dél-Alföldi Régió, valamint a kapcsolódó Partium-i Régió közötti kapcsolatfelvételt, az együttműködés kiépítését a Temesvár-Arad-Szabadka-Izsák térségben. Minderre azért is szükségünk van, mert jelenlegi saját erőforrásainkat a működésünk költségei teljesen igénybe veszik.

      Reménykedünk abban, hogy megannyi önzetlen, tudatosan vállalt szolgálat megtermi gyümölcsét sokak javára. Bízunk abban is, hogy ezek a vállalások megkaphatják azt a segítő hozzáállást, a civil szféra támogatását, amely nélkül nem lenne megvalósítható az építő szándékú összefogás és fáradozás. Ebben bízva, kérjük az önök szíves segítségét is.


Elérhetőségek

Név Cím Telefon Mobiltelefon Drótposta
Dr. Bogdán Antalné 6078-Jakabszállás, Petőfi S.u.37/a 76/ 382-420
Kléh Zsolt dr. 6236-Tázlár, Béke u.4. 78/455-443
Kléh Zsófia
Kovács István 6070-Izsák, Eötvös u.2. 30/486-17-41
Páll Domokosné 6070-Izsák, Kinizsi u.21. 76/ 374-592
Papp Ernő 6070-Izsák, Széchenyi u.31. 76/374-243 30/402-12-61
Szentmiklósi Sándor 6070-Izsák, Batthyány u. 42. 20/492-54-04
Kis-Tóth Ferenc 6080-Sz.szállás,Erdő u.21. 20/991-07-85
Mesznéder Klára 6000-Kmét, Nagykőrösi u.27. 76/325-290
Somogyi Lajos 6070-Izsák, Bajcsy-Zsilinszky e.u. 374-646 30/955-47-34
Radványi Jenő 6070-Izsák, Zlinszky u.4. 76/374-141
Ifj.Rácz Sándor 6070-Izsák,Kodály Z.u.26/b 76/360-227 70-266-52-59
Jakus Enikő 6070-Izsák, Zöldfa u.10.
Gajdácsi Istvánné 6070-Izsák, Béke u.13.
Fóris Sándor 6070-Izsák, Ady E.u.1/a 70-327-61-89
70-949-28-50
Móricz József 6070-Izsák, Kisizsák, Reviczky u.14.
Dr.Csenki Róbert 6044-Hetényegyh., Belső nyír u.252/b.
Badényiné Sz.Erika 6070-Izsák, Kun u.10.
Serestély Zsolt 6070-Izsák, Gödör u.8
Bálint Vilmos 6070-Izsák, Árpád u.
Tiborfi József 6080-Szabadszállás, Pf.: 1.

Adatok

Egyesület számlaszáma Takarékbank: 52500130-11053002
©2018 IKEM ©InvDesign